ปลายทางในฝันของนักเดินทาง

ผู้คนจากทั่วโลกนิยมท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาเพราะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่แตกต่างไปตามสภาพภูมิประเทศในแต่ละรัฐ มีความทันสมัยและกิจกรรมท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับคนทุกวัย