ประกันชีวิตคือหลักประกันของครอบครัว

เบี้ยประกันชีวิตที่เราชำระในแต่ละเดือนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเตรียมรับมือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราและครอบครัว ถือเป็นความไม่ประมาทที่เราจะสร้างหลักประกันก้อนใหญ่ด้วยเงินก้อนเล็ก