ประกันภัยการเดินทาง

นักเดินทางอย่างเราๆ ท่านๆ ไม่ว่าจะต้องเดินทางไกลไปทำงานในต่างประเทศหลายสัปดาห์หรือจะใช้วันหยุดต่อเนื่องช่วงเทศกาลท่องเที่ยวอยู่ในประเทศ พวกเราต่างก็ตระหนักดีถึงความสำคัญของประกันการเดินทางเพราะกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้จะเริ่มให้ความคุ้มครองทันทีที่เราออกเดินทาง ถ้าโชคไม่ดีทำทรัพย์สินหรือหนังสือเดินทางสูญหาย กระเป๋าเดินทางล่าช้าหรือเสียหาย ไฟลท์ดีเลย์จนทำให้ต้องลดวันเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบินเราก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกัน และหากเราโชคร้ายถึงขั้นเจ็บป่วยต้องพบแพทย์หรือเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันที กรมธรรม์ประกันภัยนี่แหละที่จะช่วยให้เราไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยเงินที่เตรียมไว้ใช้ระหว่างท่องเที่ยว ส่วนนักเดินทางกลุ่มที่เล่น Extreme sports ก็แน่นอนว่าต้องการความคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลหากได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเสี่ยงภัยเช่น ดำน้ำ เจ็ทสกี บันจี้จัมพ์ เป็นต้น เราลองนึกภาพใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุจากกีฬาเหล่านี้ก็แล้วกันว่าจะแพงสักแค่ไหน และยิ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลในต่างประเทศด้วยแล้วคงไม่มีใครคิดจะเล่น Extreme sports โดยไม่มีประกันคุ้มครองกีฬาเสี่ยงภัยติดไปด้วย

ทุกวันนี้ความนิยมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีมากขึ้น บริษัทประกันภัยทั้งแบรนด์ไทยและแบรด์อินเตอร์ก็แข่งขันกันทั้งด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งก็คือแผนความคุ้มครองและด้านการบริการ รู้กันหรือไม่ว่าเราสามารถซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฟัน เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศได้ ในด้านการบริการลูกค้านั้น บริษัทประกันทุกแห่งมี emergency call center รับสายตลอด 24 ชั่วโมง เป็นบริการพื้นฐานอยู่แล้ว แต่หาก call center ของบริษัทใดมีพนักงานซึ่งพูดได้หลากหลายภาษาก็จัดว่าเป็นบริการพิเศษที่จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ของบริษัทนั้นได้ง่ายขึ้น

จะออกท่องเที่ยวทริปต่อไปก็อย่าลืมซื้อประกันการเดินทางไปด้วยนะ